10

October, 2018

Đồng Hành Với Công Ty Con Voi trong các dự án xanh hóa trường học

Công ty Con Voi là công ty tiên phong trong các dự án làm sạch nhà vệ sinh trường học. Nhận thấy việc xanh hóa trường học là việc hết sức cần thiết và nhiều ý nghĩa nên Uratek đồng hành cùng với đối tác trong các dự án đầy trách nhiệm với xã hội này.

10

October, 2018

4 Xu Hướng Của Công Nghệ Trong Ngành Giáo Dục

Sự phát triển của công nghệ trong giáo dục giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy, mang lại những trải nghiệm mới, sáng tạo cho cả giáo viên, học sinh.

Chi Tiết