URATEK E-LMS - Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng (“Điều Khoản”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “URATEK E-LMS” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty TNHH URATEK (“URATEK”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều Khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập nhật:

Điều Khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi URATEK, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website http://www.uratek.vn. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong Điều Khoản ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

URATEK E-LMS là ứng dụng quản lí giáo dục, dành riêng cho các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Ứng dụng là một phần hỗ trợ người dùng trong toàn bộ giải pháp URATEK E-LMS các tính năng chính: (1) Nhận Thông Báo, (2) Xem Thông Tin, (3) Trao Đổi Trực Tuyến. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android và IOS.

 

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi URATEK, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi URATEK và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của URATEK.

 

4. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải có một tài khoản được cấp bởi ban quản trị của tổ chức giáo dục triển khai giải pháp URATEK E-LMS của chúng tôi. Bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của URATEK, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

5. Quyền Lợi Và Trách Nhiệm

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của URATEK.

 

6. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản này, URATEK có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, URATEK và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với URATEK về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

 

8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho URATEK hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

9. Phí Và Các Khoản Thu

URATEK cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng khi sử dụng Úng Dụng này ngoài các khoản phí mà các tổ chức giáo dục sử dụng giải pháp URATEK E-LMS đã thỏa thuận với bạn.

 

10. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi URATEK

URATEK cam kết không sử dựng thông tin của bạn cho mục đích quảng cáo.

 

11. Lưu Ý Sử Dụng

Để thường xuyên nhận thông báo từ các tổ chức giáo dục đang triển khai giải pháp URATEK E-LMS, bạn cần bật tính năng "Nhận Thông Báo" trên thiết bị của bạn.

 

12. Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Địa chỉ email support@uratek.vn; hoặc

- Công Ty TNHH URATEK: Tầng 5 - tòa nhà CNC 8 - 10 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.